Rankingi szkół wyższych w Polsce

Zestawień nawet kilka, a który z nich jest wiarygodnym rankingiem uczelni i szkoły wyższe

Dobry wybór to wyważona decyzja podjęta w oparciu o wszystkie dostępne źródła informacji.  Co decyduje o wyborze studiów wyższych i uczelni? Często ranking uczelni/szkół wyższych, który zawiera subiektywną ocenę placówek dydaktycznych.

12px'>

Chętnie podejmujemy to pytanie i w oparciu o istniejące rankingi szkół wyższych i uczelni w Polsce postaramy się odpowiedzieć ile warte są takie zestawienia i czy rzeczywiście uwzględniają ważne dla kandydatów informacje wspierające ich wybór i rozważania o dobrej pracy.