2013 – ranking Perspektywy i Rzeczpospolita

Dzisiaj ogłoszono wyniki rankingu przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita. To czternasta edycja rankingu uczelni

Do oceny zgłosiło się 219 polskich uczelni wyższych w tym: 83 uczelnie akademickie, 84 prywatne uczelnie oferujące studia magisterskie, 29 szkół wyższych z ofertą studiów licencjackich oraz 29 państwowych wyższych szkół zawodowych. Które z nich zajęły w tym roku najważniejsze trzy miejsca na podium? Sprawdź, która z nich jest numerem 1 tegorocznego rankingu uczelni!

Co roku ranking wzbudza wiele emocji i poruszenia zarówno wśród uczelni i kandydatów na studia, którzy z niecierpliwością oczekują wyników najnowszego zestawienia, ale także wśród analityków, którzy stale krytykują założenia rankingu i jego metodologię. Warto zauważyć, że w rankingu analizie poddawane są często dane, które nie mają żadnego przełożenia na mierzalność poziomu kształcenia.

Powierzchnia dydaktyczna w metrach kwadratowych, liczba profesorów, to dane które nadal wzbudzają nasze ogromne zastanowienie i nieprzerwanie od 14 lat analizując kolejne edycje rankingu zastanawiamy się jak przekłada się zbiór infrastrukturalnych, kapitałowych, ekonomicznych czy GUSowskich danych na bezpośrednią jakość kształcenia i ofertę dydaktyczną dopasowaną do potrzeb rynku.

Pozostaje wierzyć, że kolejne edycje będą mierzyć wskaźniki, które są najważniejsze dla przyszłych studentów, które np. odpowiedzą na pytania kandydatów dotyczące ich przyszłości i zwrotu z inwestycji, jaką czynią wybierając studia.

O rankingu szkół wyższych Perspektywy i Rzeczpospolita

Nad przygotowaniem rankingu jak co roku czuwała kapituła. Przewodniczącym komisji rankingowej w tym roku był prof. Michał Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk. W obradach uczestniczyli: prof. dr hab. Marek Safjan – sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, honorowy przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b. rektor-komendant WAT, prof. dr hab. Franciszek Ziejka – przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, b. rektor UJ, prof. dr hab. Marek Rocki – senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH, prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko – b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie, dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP, Włodzimierz Kiciński – wiceprezes zarządu KGHM S.A., Bogusław Chrabota – redaktor naczelny Rzeczpospolitej i Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, b. prezes PAP.

Najlepsze uczelnie 2013 roku wg rankingu szkół wyższych

W tym roku najlepszą uczelnią wyższą w Polsce jest Uniwersytet Jagielloński. W 2013 roku pokonał Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Trzy najlepsze uczelnie w Polsce w 2013 roku
 1. Uniwersytet Jagielloński
 2. Uniwersytet Warszawski
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Najlepsze uczelnie prywatne oferujące studia magisterskie II stopnia
 1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 2. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 3. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Najlepsze uczelnie prywatne oferujące studia licencjackie I stopnia
 1. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu
 2. Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
 3. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
Ranking państwowych szkół zawodowych 2013 – najlepsze PWSZ
 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Wojciechowskiego w Kaliszu
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Ranking uczelni akademickich to również 33 szczegółowe kryteria, które tworzą sześć grup, wg których klasyfikowane są uczelnie, a przede wszystkim przyznawane są im miejsca w danej kategorii. Zalicza się do nich:

 • prestiż,
 • potencjał naukowy,
 • efektywność naukowa,
 • innowacyjność,
 • warunki studiowania,
 • umiędzynarodowienie.
Najlepsze uczelnie w Polsce w 2013 wg kryteriów przyjętych w rankingu:
 • prestiż wśród kadry akademickiej:– Uniwersytet Jagielloński,
 • prestiż wśród pracodawców: Politechnika Warszawska,
 • potencjał naukowy: Uniwersytet Warszawski,
 • efektywność naukowa Uniwersytet Jagielloński,
 • publikacje i cytowania –Uniwersytet Jagielloński,
 • innowacyjność –Politechnika Wrocławska,
 • umiędzynarodowienie Akademia Leona Koźmińskiego.
Wyniki rankingu szkół wyższych wg przyjętych kryteriów i kategorii (2013)

Ranking Uczelni Akademickich – wzięły w nim udział 83 uczelnie publiczne i niepubliczne (z wyjątkiem uczelni artystycznych), posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

 1. Uniwersytet Jagielloński
 2. Uniwersytet Warszawski
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Politechnika Warszawska
 5. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 6. Politechnika Wrocławska
 7. Uniwersytet Wrocławski
 8. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 10. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ranking szkół wyższych w typach uczelni akademickich 2013
Najlepszy uniwersytet

Miejsce 1: Uniwersytet Jagielloński

Najlepsza uczelnia techniczna

Miejsce 1: Politechnika Warszawska

Najlepsza uczelnia pedagogiczna

Miejsce 1: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Najlepsza uczelnia rolnicza

Miejsce 1: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Najlepsza uczelnia ekonomiczna

Miejsce 1: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Najlepsza akademia wychowania fizycznego

Miejsce 1: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Najlepsza uczelnia medyczna

Miejsce 1: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich

– wzięły w nim udział 84 niepubliczne szkoły wyższe, które oferują kształcenie na poziomie magistra:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 2. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 3. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 4. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 5. Collegium Civitas w Warszawie
 6. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 7. Społeczna Akademia Nauk
 8. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 10. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

– wzięło w nim udział 29 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

Najlepsze szkoły zawodowe

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 3. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich

–- zgromadził 29 szkół prywatnych, które oferują studia licencjackie lub inżynierskie

Najlepsze uczelnie niepubliczne licencjackie

 1. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu
 2. Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
 3. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

Źródło: informacje prasowe Perspektywy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 + eighteen =