Najważniejsze parametry, które kandydat powinien brać pod uwagę czytając rankingi

rankingi studiów i uczelni

Kandydat zainteresowany studiami ma do wyboru wiele różnych rankingów uczelni wyższych. Na które zwrócić szczególną uwagę, oraz jakich informacji szukać?

Ranking rankingowi nierówny

Przy konstrukcji rankingów uczelni, pod uwagę bierze się wiele różnorodnych kryteriów. Niektóre rankingi przygotowane są w celu dostarczania informacji kandydatom na studia (np. ranking Perspektywy), inne kładą nacisk na preferencje pracodawców (np. ranking Wprost), jeszcze inne oceniają dorobek naukowy (ranking Polityki, opierający się na indeksie Hirscha).

Istnieją również rankingi grupujące uczelnie biorąc pod uwagę jeden szczegółowy aspekt, np. Webometrics, uwzględniający szeroko pojętą obecność uczelni w Internecie, albo niedawno powstały ranking TOP 10 Startup Friendly Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, oceniający uczelnie pod kątem łatwości zakładania start-upów.

Co jest ważne dla kandydata?

Kandydat na studia raczej nie będzie szczególnie zainteresowany liczbą publikacji oraz indeksem cytowań związanym z daną uczelnią. Takie dane będą dla niego istotne tylko w szczególnych przypadkach, np. zainteresowania pracą naukową. Nie warto również koncentrować się na szczegółowych rankingach uwzględniających jedną specyficzną cechę charakteryzującą uczelnię. Popularność rankingu Perspektywy wynika z jego kompleksowości, uwzględnia on bowiem wiele interesujących kandydatów wskaźników. Warto również przyglądać się preferencjom pracodawców, które uwzględniają zarówno Perspektywy, jak i Wprost.

Na co zwracać uwagę

Na początek powinniśmy sprawdzić posiadane przez daną uczelnie oraz interesujący nas kierunek akredytacje. Dostarczają one wiedzy o poziomie kształcenia w danej jednostce. Poza preferencjami pracodawców, dla kandydatów na studia duże znaczenie powinna mieć także możliwość rozwijania zainteresowań (np. koła naukowe), współpraca międzynarodowa (umożliwiająca korzystanie z programów wymian studenckich), jakość kształcenia w aspekcie języków obcych oraz dostępność kadry, tj. informacja o liczbie studentów przypadających na jednego pracownika naukowego. Ten wskaźnik poinformuje nas, czy mamy szanse na indywidualne traktowanie i pomoc ze strony kadry oraz przyszłego promotora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × 5 =