Nukowcy UE we Wrocławiu członkami międzynarodowej Akcji COST-POSITIVe – Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej

Dr inż. Joanna Harasym i dr Remigiusz Olędzki zostali członkami międzynarodowej Akcji COST – POSITIVe. Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in  Science and Technology) – COST, umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach Akcji COST.

Dr inż. Joanna Harasym i dr Remigiusz Olędzki, którzy reprezentują nasz Uniwersytet w tej Akcji pracują w Katedrze Biotechnologii Żywności na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.

Dr inż. Joanna Harasym prowadzi badania dotyczące metod oraz technologii ekstrakcji substancji bioaktywnych z surowców roślinnych, jak również oddziaływania oczyszczonych związków na metabolizm ssaków. Prowadziła granty badawcze dotyczące technik ekstrakcji wspomaganych m.in. promieniowaniem mikrofalowym, ultradźwiękami czy pulsującym polem elektrycznym. Jest również tegorocznym laureatem indywidualnego stypendium z programu Horyzont 2020 w ramach Akcji Maria Skłodowska-Curie.

Dr Remigiusz Olędzki prowadzi badania nt. indywidualnej charakterystyki metabolicznych układów antyoksydacyjnych w organizmie oraz zmianami w całkowitym statusie antyoksydacyjnym warzyw i owoców w efekcie ich przetwarzania, co odpowiada  założeniom akcji POSITIVe, która bada wpływ zwiększenia spożycia produktów pochodzenia roślinnego bogatych w związki o potencjalnie korzystnym działaniu (związki bioaktywne) jako istotną strategię przeciwdziałania chorobom przewlekłym.

POSITIVe to niedawno uruchomiona platforma międzynarodowej współpracy, finansowana przez organizację COST w obszarze Żywność i Rolnictwo. POSITIVE rozpoczął się 11 grudnia 2014 i potrwa do końca 2018 roku. Obecnie skupia 27 krajów, które podejmą się współpracy na rzecz wyjaśnienia czynników związanych ze zmiennością osobniczą i jej wpływem na przyswajanie związków biologicznie aktywnych z żywności pochodzenia roślinnego. Akcji POSITIVe przewodniczy dr Christine Morand (INRA, Francja) i dr Francisco Tomas-Barberan (CEBAS-CSIC, Hiszpania), którzy będą koordynować sieć przy wsparciu Komitetu Zarządzającego I Komitetu Sterującego, w skład których wejdą członkowie platformy.

Więcej informacji: www.ue.wroc.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × 1 =