Jarosław Gowin podsumował ostatnie lata w polskiej nauce

panel_8b5bc6c18029ce4310f5fe6b04d7d8e6-1Z jednej strony dobre intencje przyświecające reformom oraz rozwój infrastruktury badawczej, z drugiej: brak porozumienia ze środowiskiem, naruszanie autonomii uczelni i nieprzemyślane  inwestycje unijnych funduszy. Tak Jarosław Gowin podsumował osiem lat rządów swoich poprzedniczek.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego rozpoczął audyt od przeprowadzanych w ostatnich latach zmian systemowych. – Intencje tej reformy były pozytywne – podkreślił wicepremier. Jednakże zdaniem Jarosława Gowina wprowadzenie potrzebnych zmian (wprowadzenie systemu bolońskiego, obiektywne kryteria oceny dorobku) zakończyło się fiaskiem.

FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był brak rozmów z przedstawicielami uczelni. – Podstawą reform był raport przygotowany przez jedną z międzynarodowych firm doradczych, natomiast zarówno jego treść, jak i przede wszystkim zakres wprowadzanych później reform były zupełnie niekonsultowane ze środowiskiem akademickim – tłumaczył Jarosław Gowin.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl.