Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE we Wrocławiu wysoko oceniony

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy 2016” – kierowanym, m.in. do maturzystów, został uznany za jeden z najlepszych Wydziałów w Polsce w zakresie kształcenia na kierunku Ekonomia (5 miejsce w kraju na 36 badanych jednostek) i Zarządzanie (8 miejsce w kraju na 56 ocenianych jednostek).

Jeleniogórski Wydział Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jako jedyny w Polsce zamiejscowy wydział posiada pełne prawa akademickie, okazał się w tym rankingu również najlepszym wydziałem w województwie dolnośląskim (w zakresie kształcenia na wymienionych kierunkach).

W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2016 oceniono 47 kierunków studiów prowadzonych na 103 polskich uczelniach akademickich na 658 wydziałach.

Ranking Kierunków Studiów 2016 uwzględnia cztery grupy kryteriów:

  1. Prestiż, który ustala się na podstawie oceny dokonanej przez kadrę akademicką oraz preferencji pracodawców.
  2. Potencjał akademicki, na który składają się: ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe, ewentualne wyróżnienia PKA i dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów.
  3. Liczba publikacji naukowych.
  4. Kryteria dodatkowe, w tym np. patenty oraz wyniki egzaminów zawodowych.

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki osiągnął wysokie noty w każdym z wymienionych kryteriów, przy czym najwięcej punktów w przypadku obu kierunków zgromadził w obszarze dostępności kadr wysokokwalifikowanych dla studentów (jedna z najwyższych w Polsce ocen w tym zakresie). Dla studentów oznacza to, iż proces ich kształcenia jest bardziej zindywidualizowany, a oni sami wraz z ich talentami i potrzebami są „lepiej widziani”, tak w trakcie studiów, jak również później, jako absolwenci czy też uczestnicy rynku pracy.

Warto przypomnieć, że w tym roku Wydział EZiT zajął również I miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2016, przygotowanym przez dwutygodnik branży turystycznej „Wiadomości Turystyczne” w zakresie kształcenia na kierunku Turystyka.

Szczegóły rankingu dostępne są na stronie: www.ranking.perspektywy.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 − four =