Pierwsza w Bydgoszczy Konferencja Wydziałów Artystycznych

Już po weekendzie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego rozpoczyna pierwszą dwudniową konferencję Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Artystyczno-Pedagogicznych podległych MNiSW. Konferencja odbędzie się z inicjatywy Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dra hab. Benedykta Odya prof. nadzw. UKW i Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dra hab. Bernarda Mendlika.

Obrady odbędą się w Bibliotece Głównej UKW ul K. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy 17 i 18 października. Początek obrad w poniedziałek od godz. 11.00. w Sali Pamięci Bydgoszczan. Pełen program konferencji znajdziecie Państwo w załączniku.

Konferencja została powołana 28 października 2014 r. w Krakowie, obejmuje 17 Wydziałów, kształcących blisko 5000 studentów na kierunkach artystycznych w uniwersytetach, politechnikach i akademiach pedagogicznych, zatrudniających ponad 900 pracowników, w tym 100 profesorów. Przewodniczącą konferencji jest dr hab. Alicja Panasiewicz prof. UP, Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Naczelnym celem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska przedstawicieli środowiska artystycznego w sprawie poprawy bieżącej sytuacji wydziałów artystycznych, jak i podjęcie działań na rzecz rozwoju kierunków artystycznych podległych MNiSW w stronę systematycznego i zrównoważonego rozwoju kultury w polskich ośrodkach akademickich. W skład Konferencji wchodzą Dziekani następujących wydziałów:

 • Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Wydział Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • Wydział Sztuki i Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, Filia w Cieszynie,
 • Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu,
 • Wydział Artystyczny Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Wydział Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy,
 • Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM w Poznaniu,
 • Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu,
 • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach,
 • Wydział Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej,
 • Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej,
 • Instytut Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × 2 =