2017 – przełomowy rok w polskiej nauce

Rok 2017 zapowiada się intensywnie dla polskiej nauki. W najbliższych miesiącach zorganizowanych zostanie sześć kolejnych konferencji programowych Narodowego Centrum Nauki.

  • Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej: 26-27 stycznia w Katowicach;
  • Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych: 23-24 lutego w Poznaniu;
  • Doskonałość akademicka – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia: 29-30 marca w Lublinie;
  • Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian: 26-27 kwietnia w Gdańsku;
  • Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego: 25-26 maja w Łodzi;
  • Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym: 19-20 czerwca w Warszawie.
675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Ten cykl spotkań naukowych zwieńczony będzie Narodowym Kongresem Nauki, który odbędzie się 19-20 września w Krakowie. Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego wspólnie z całym środowiskiem akademickim zamierza opracować nowe podstawy prawne dla funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na przyszłe lata.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl.