Kolegium Rektorów na rzecz studentów z niepełnosprawnościami!

Działania na rzecz poprawy warunków studiowania studentów z niepełnosprawnościami gwarantuje „Porozumienie Uczelni Poznańskich na rzecz studentów z niepełnosprawnościami przy Kolegium Rektorów Uczelni Miasta Poznania” zawarte 26 czerwca 2017 roku przez cztery poznańskie uczelnie.

Na mocy dokumentu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zobowiązują się do podejmowania wspólnych starań na rzecz stwarzania studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Uczelnie chcą także podejmować i realizować współpracę w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań dotyczących wspierania procesu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 + twenty =