Politechnika Łódzka i Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zacieśniają współpracę

W czwartek, 14. września br. o godz. 10.30 zostanie podpisana umowa o współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć w obszarze nauki i kształcenia. Serdecznie zapraszam na towarzyszący uroczystości briefing prasowy, na którym zostaną przedstawione szczegóły podejmowanej współpracy.

mage'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

W podpisaniu dokumentu ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi udział weźmie komendant wojewódzki policji inspektor Andrzej Łapiński, a ze strony Politechniki Łódzkiej rektor prof. Sławomir Wiak.

Podpisanie umowy odbędzie się w gabinecie rektora Politechniki Łódzkiej (ul. Skorupki 10/12).